Strategi

Kvalitet
Hver opgave tilgåes som sit eget mikro-projekt, udført og efterset i hver en detalje. Hvert projekt har sine veldefinerede klare mål, aktiviteter og ressourcer med en høj grad af kvalitetskontrol.

Opmærksomhed
Med baggrund i egne erfaringer ved vores hold præcis hvad det vil sige at slå sig ned i en ny by eller et nyt land. Af samme årsag dedikerer vi ekstra opmærksomhed på familien og udviser omsorg for detaljer i hverdagen som kan virke irrelevante men som i stedet kan betyde den store forskel.

Oversigt
Klarhed karakteriserer vores arbejde. Derfor har vi, for hver af de rekvirede services, en oversigt over aktuelle tilbud og muligheder, hvilket er en vigtig del af aftalen med vores kunder og deres familier og som tilbydes familierne i forskellige former.

På denne måde kan kvaliteten af vores arbejde evalueres på en mere objektiv måde.

At lede medarbejderen gennem de første 4-6 måneder er derfor et kritisk element for en relokerings succes. JLT-Accomodation har erfaring og masser af netværk at trække på i denne fase.

JLT Nyhedsbrev