Betingelser

Disse Betingelser for brug - "Betingelserne" – som ændres fra tid til anden af JLT-Accomodation – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Indhold
JLT-Accomodation bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. JLT-Accomodation har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. JLT-Accomodation garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning
Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder.

JLT-Accomodation bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men JLT-Accomodation kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren. Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eler skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder
Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende JLT-Accomodation. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af JLT-Accomodation's rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra JLT-Accomodation

JLT-Accomodation
Lautruphøj 1, 3.
2750 Ballerup - DK

JLT Nyhedsbrev