Profil

At flytte medarbejdere fra et land til et andet kan udløse bekymringer og stress for vedkommende og hans familie. Det kan ske at en medarbejders mangel på integration svækker hans arbejdsmotivation med efterfølgende ringere output til følge.

Omkostningerne for firmaet kan være store og kan i værste fald ende med at medarbejderen forlader virksomheden. Til tider ses det at relokeringen ikke lever op til forventningerne, hvilket kan forårsage nedgang i arbejdspræstationen og at medarbejderen returnerer til hjemlandet.

De mest almindelige årsager til problemer er:
- den daglige organisation
- sprogvanskeligheder
- mangelfuld kulturel og social integration

Som regel er de første 4-6 måneder i nye omgivelser de mest kritiske for at fastslå om opholdet i en ny by eller et nyt land har været succesfuldt. En succesfuld oplevelse kan give medarbejderen entusiasme der kan reflekteres over i en tilfredstillende beløning for firmaet.

At lede medarbejderen gennem de første 4-6 måneder er derfor et kritisk element for en relokerings succes. JLT-Accomodation har erfaring og masser af netværk at trække på i denne fase.

JLT-Accomodation
Lautruphøj 1, 3.
2750 Ballerup - DK

JLT Nyhedsbrev